Vyučované predmety

PDF
Tlačiť

 

Správne právo hmotné SF

Správne právo hmotné SF - denné štúdium - zimný semester 2016

Správne právo hmotné SF - externé štúdium - zimný semester 2016

 

Správne právo hmotné ZPS

Správne právo hmotné ZPS - denné štúdium - letný semester 2017
 

Správne právo procesné SK

Správne právo procesné SK - denné štúdium - letný semester 2017

Správne právo procesné SK - externé štúdium - letný semester 2017

 

Správne právo procesné OSK

Správne právo procesné OSK - denné štúdium - zimný semester 2016

Správne právo procesné OSK - externé štúdium - zimný semester 2016

 

Finančné právo DP

Finančné právo DP - denné štúdium - letný semester 2017

Finančné právo DP - externé štúdium - letný semester 2017

 

Finančné právo RP

Finančné právo RP - denné štúdium - zimný semester 2016

Finančné právo RP - externé štúdium - zimný semester 2016

 

Právo životného prostredia

Právo životného prostredia - denné štúdium - zimný semester 2016

Právo životného prostredia - externé štúdium - zimný semester 2016

 

Správne právo hmotné OSS

Správne právo hmotné OSS - denné štúdium - letný semester 2016

 

EC Environmental Law

Súborný seminár zo správneho práva a aplikačná prax

Súborný seminár zo správneho práva a aplikačná prax - denné štúdium - letný semester 2017

Súborný seminár zo správneho práva a aplikačná prax - externé štúdium - letný semester 2017

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:  

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais