Doktorandské štúdium

PDF
Tlačiť
Napísal Mgr. Peter Mach, PhD.

Doktorandské štúdium na katedre je v súčasnosti možné v akreditovanom študijnom odbore 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva. Prijímacie konanie na dennú i externú formu štúdia vyhlasuje dekan fakulty.

Pozri tiež samostatnú sekciu k doktorandskému šúdiu.

 


Na hlavnú stránku katedry