Oznamy katedry

PDF
Tlačiť

07.06.2017: skúška FP dňa 08.06.2017

Oznamujeme študentom, že skúška z predmetu Forenzná psychológia (skúša prof.Dianiška a dr.Šimunová) dňa 08. júna 2017, t. j. vo štvrtok, bude v čase od 14:00hod.. Dôvodom sú pracovné povinnosti skúšajúceho a PN skúšajúcej. Miesto skúšky zostáva podľa pôvodného rozpisu (t. j. posl. 5 resp. posl. 8), v prípade obsadenia pôvodných miestností inými skúšajúcimi o mieste skúšky rozhodne skúšajúci. Táto informácia bude následne zverejnená aj na dverách vedúceho KPPP, m. c. 109.

Ďakujeme za pochopenie, KPPP


23.04.2017: skúšky KPPP, LS

Prehľad termínov všetkých skúšok v LS akademického roka 2016/2017 (prehľad podľa predmetov i dátumov), ktoré sú zabezpečované Katedrou propedeutiky právnických predmetov nájdete tu.

Želáme úspešné ukončenie akademického roka, KPPP 


31.03.207: Harmonogram obhajob záverečných prác - KPPP

Obhajoby záverečných prác študentov 3. ročníka PF TU v Trnave pod vedením pedagógov KPPP sa budú konať dňa 09.05.2017, t. j. v utorok, v m. č. 109 (kancelária vedúceho katedry) o 14:00 hod.

Harmonogram obhajob bakalárskych prác na Katedre propedeutiky právnických predmetov nájdete tu. 

Upozorňujeme študentov, že časový plán je len orientačný, na obhajoby je potrebné prísť v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za pochopenie a želáme veľa úspechov! KPPP