Vyučované predmety

PDF
Tlačiť

Povinné predmety:

Kriminológia (predmet zabezpečovaný v spolupráci s Katedrou trestného práva a krimonológie)
Informačný list 
Zoznam tém prednášok a cvičení
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku


Povinne voliteľné predmety:

Sociálna psychológia pre právnikov
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku


Všeobecná ekonomická teória
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení - denné štúdium a externé štúdium
Podmienky absolvovania predmetu - denné štúdium a externé štúdium
Otázky na skúšku


Ekonomika pre právnikov
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku


Diplomatický protokol
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku


Právna klinika pre komunity I, II, III, IV
Informačný list PKK I, PKK II, PKK III, PKK IV
Zoznam tém seminárov PKKK I - IV
Podmienky absolvovania predmetu PKK I - IV

Forenzná psychológia (predmet zabezpečovaný v spolupráci s Katedrou trestného práva a krimonológie)
Informačný list
Zoznam tém prednášok a seminárov
Podmienky absolvovania predmetu
Otázky na skúšku
Predbežné rozdelenie študentov do skupím nájdete tu.
 

Výberové predmety:

Právna rétorika
Informačný list
Zoznam tém prednášok a cvičení pre denné štúdium a externé štúdium
Podmienky absolvovania predmetu pre denné štúdium a externé štúdium
Otázky na skúšku - externé štúdium