Konzultačné hodiny KPPP

PDF
Tlačiť

KONZULTAČNÉ HODINY V LS 2016/ 2017 - KPPP


 

prof. PhDr. Gustáv Dianiška,CSc.
konzultačné hodiny: štvrtok 15:00 - 16:30 hod
(pre študentov bc. i mgr. štúdia, pre študentov so záverečnými prácami, pora
denstvo pre ŠŠP)
miestnosť: 109

Ing. Lenka Klimentová,PhD.
konzultačné hodiny:  vopred pod dohode e-mailom
miestnosť: 110

PhDr. Katarína Miklošová
konzultačné hodiny: vopred pod dohode e-mailom
miestnosť: 110

JUDr. Lucia Šimunová, PhD.
konzultač
né hodiny:  štvrtok 13:00 - 15:00 hod (resp. vopred pod dohode e-mailom)
pre študentov so záverečnými prácami: vopred pod dohode e-mailom
miestnosť: 110

JUDr. Eva Bernáthová
konzultačné hodiny: vopred pod dohode e-mailom
miestnosť: vopred pod dohode e-mailom