Ochrana zamestnancov pri ich vysielaní do krajín EHP

PDF
Tlačiť

   Ochrana zamestnancov pri ich vysielaní do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru

 
V dňoch 15.10.2015 až 15.11.2015 Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zorganizovala online konferenciu s názvom "Ochrana zamestnancov pri ich vysielaní do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru", ktorej výstupom je rovnomenný online konferenčný zborník. Konferenčný zborník je k dispozícii na stiahnutie:
 
OZVKEHP_zbornik_online.pdf alt