Oznamy katedry

PDF
Tlačiť

 

Aktuálne  oznamy

 

Opravné obhajoby diplomových prác a štátne skúšky sa uskutočnia dňa 27. júna 2017 v Collegium Novum so začiatkom o 9.30 hod..

Doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD. oznamuje, že počas skúškového obdobia a prázdnin konzultuje po predchádzajúcej emailovej dohode. 

 

 Harmonogram prednášok z pracovného práva II. (LS akademického roka 2016/2017) alt

 

 Harmonogram prednášok zo Sociálnoprávnej ochrany študenta (akademický rok 2016/2017) alt