Vyučované predmety

PDF
Tlačiť

Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia zabezpečuje výučbu nasledujúcich učebných predmetov:

Povinné predmety:
 
 
Pracovné právo I.
 Informačný list dostupný v MAISe
 Harmonogram prednášok je uvedený v OZNAMoch katedry
 
Pracovné právo II.
 Informačný list dostupný v MAISe
 Harmonogram prednášok je uvedený v OZNAMoch katedry
 
Právo sociálneho zabezpečenia
 Informačný list dostupný v MAISe
 Harmonogram prednášok je uvedený v OZNAMoch katedry
 
 
Povinne voliteľné predmety:
 
 
Medzinárodné a európske pracovné právo
 Informačný list dostupný v MAISe
  
 
Európske a medzinárodné právo sociálneho zabezpečenia
 Informačný list dostupný v MAISe
 
 
Labour Law
 Informačný list dostupný v MAISe
 
 
 
Výberové predmety:
 
Medicínske právo
 Informačný list dostupný v MAISe
 Harmonogram prednášok je uvedený v OZNAMoch katedry
 
Sociálnoprávna ochrana študentov
 Informačný list dostupný v MAISe
 Harmonogram prednášok je uvedený v OZNAMoch katedry
 
Praktické štúdie z práva sociálneho zabezpečenia
 Informačný list dostupný v MAISe
 Harmonogram prednášok je uvedený v OZNAMoch katedry