Nové knižné tituly

PDF
Tlačiť
Prehľad nových knižných titulov Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
Andrea Olšovská (ed.) - Europeizácia a transnacionalizácia pracovných vzťahov
Helena Barancová a kol. - Pracovné právo v európskej perspektíve
Ján Matlák - Pracovná zmluva
Helena Barancová (ed.) - Pracovné právo 21. storočia
Ján Matlák a kol. - Právo sociálneho zabezpečenia
Helena Barancová, Andrea Olšovská - Slovak Labour Law
Miloš Lacko - Slovak Social Security Law
Helena Barancová a kol. - Vysielanie zamestnancov
Marek Švec a kol. - Kolektívne pracovné právo v európskych súvislostiach