Témy rigoróznych prác

Tlačiť

Témy rigoróznych prác vyhlasuje dekan fakulty na návrh vedúcich katedier alebo predsedu skúšobnej komisie. Uchádzač si dohodne tému rigoróznej práce po potvrdení prijatia prihlášky dekanom fakulty s osobou určenou v tomto potvrdení.


Uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie rigoróznu prácu v rozsahu 70 - 80 normostrán v dvoch exemplároch, a to vo forme pevnej väzby a v elektronickej forme (na nosiči CD). Predseda skúšobnej komisie určí na posúdenie rigoróznej práce jedného oponenta.

 

Forma rigoróznej práce

 

Témy rigoróznych prác

Obchodné právo

Občianske právo procesné

Občianske právo hmotné