Témy rigoróznych prác

PDF
Tlačiť

Témy rigoróznych prác vyhlasuje dekan fakulty na návrh vedúcich katedier alebo predsedu skúšobnej komisie. Uchádzač si dohodne tému rigoróznej práce po potvrdení prijatia prihlášky dekanom fakulty s osobou určenou v tomto potvrdení.


Uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie rigoróznu prácu v rozsahu 70 - 80 normostrán v dvoch exemplároch, a to vo forme pevnej väzby a v elektronickej forme (na nosiči CD). Predseda skúšobnej komisie určí na posúdenie rigoróznej práce jedného oponenta.

 

Forma rigoróznej práce

 

Témy rigoróznych prác

Obchodné právo

Občianske právo procesné

Občianske právo hmotné