e-publikácie

PDF
Tlačiť

Diela vytvorené členmi katedry, resp. diela, na ktorých vytvorení sa spolupodieľali - výber:

 

Kolektívne záujmy spotrebiteľov vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV-14-0061 „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva“ a bol prednesený na medzinárodnej vedeckej konferencii Bratislavské právnické fórum 2016

 

Manuál pre spotrebiteľov o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní  vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV č. 14-0061 "Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva" tu.

 

Právna analýza rovnosti ako jeden zo základných princípov Európskeho súkromného práva Maslák, M. Vypracované v rámci riešenia projektu APVV č. 14-0061 „Rozširovanie sociálnej funkcie slovenského súkromného práva pri uplatňovaní zásad európskeho práva"

  

Súkromné právo v európskej perspektíve: Marianna Novotná, Monika Jurčová (eds.). - 1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2011. - 207 s. - ISBN 978-80-8082-477-8

http://iuridica.truni.sk/images/sukromne%20pravo%20v%20europskej%20perspektive.pdf  

 

TENLAW: Tenancy law and housing policy in multi-level Europe: National report for Slovakia  [elektronický zdroj] / Štefanko, J. (ed.) / Filo, M. - Jurčová, M. - Štefanko, J. - Štefanková, Z. Bremen : Zentrum für Europäische Rechtspolitik der Universität Bremen (ZERP), 2014. - online; 255 p. Spôsob prístupu:

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/reports/SlovakiaReport_09052014.pdf

 

TENLAW: Tenancy law and housing policy in multi-level Europe: tenant's rights brochure for Slovakia  [online] / Jurčová , M. Štefanko, J. Bremen : Zentrum für Europäische Rechtspolitik der Universität Bremen (ZERP), 2014. - online; 26 p. Spôsob prístupu:

http://www.tenlaw.uni-bremen.de/Brochures/SlovakiaBrochure_31052014.pdf

 

Implementácia voliteľných nástrojov v oblasti európskeho súkromného práva Výskum zameraný na spôsob implementácie voliteľných nástrojov v jednotlivých členských štátoch Európskej únie. Príkladom voliteľného nástroja v súčasnej legislatívnej tvorbe Európskej únie je návrh nariadenia upravujúceho spoločné kúpne právo dostupný na:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM :2011:0635:FIN:EN:PDF.

Kompletnú správu z uvedeného výskumu si je možné pozrieť tu .

 

Liber amicorum Ján Lazar: pocta profesorovi Jánovi Lazarovi k 80. narodeninám / Editori Monika Jurčová, Róbert Dobrovodský, Zuzana Nevolná, Jozef Štefanko. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2014. - Vydané pre Právnickú fakultu Trnavskej univerzity. - 815 s. - ISBN 978-80-8082-791-5

V rámci dožitia životného jubilea prof. Lazara bola vydaná publikácia Liber Amicorum, na ktorej vytvorení sa podieľali viaceré významné osobnosti právnej vedy a praxe. S obsahom publikácie a v nej uverejnenými príspevkami sa môžte oboznámiť kliknutím na jednotlivé položky v tomto ozname ("obsahom" a "príspevkami"), tiež napr. vo fakultnej knižnici.

 

Diskriminácia v zmluvnom práve / Editori Monika Jurčová, Andrea Olšovská, Jozef Štefanko. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a VEDY, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2015. - 247 s. - ISBN 978-80-8082-835-6

 

Konvergencia a divergencia zodpovednostných vzťahov jadrového a civilného práva / Editori Marianna Novotná, Jakub Handrlica. Praha : Leges, 2015. - 192 s. - ISBN 978-80-7502-102-1