Diplomové práce

PDF
Tlačiť

 

Poslucháči 1. ročníka magisterského študijného programu si môžu vybrať vypracovanie diplomovej práce aj na katedre medzinárodného práva a európskeho práva. Diplomovú prácu možno vypracovať  z medzinárodného práva súkromného alebo z azylového práva. Diplomové práce nie je možné  písať z medzinárodného práva verejného a európskeho práva. Zoznam tém diplomových prác z medzinárodného práva súkromného ako aj z azylového práva bude zverejnený v systéme MAIS, prostredníctvom ktorého si môžu poslucháči nimi preferovanú tému vybrať.
 
 Aktuálny zoznam dohodnutých a vypísaných tém (s prihlasovaním cez MAIS) z predmetu Medzinárodné právo súkromné (s obhajobou v akademickom roku 2017/2018) je uverejnený v sekcii Oznamy katedry.