Bakalárske práce

PDF
Tlačiť
Poslucháči 2. ročníka bakalárskeho študijného programu si môžu vybrať vypracovanie bakalárskej práce aj na katedre medzinárodného práva a európskeho práva. Bakalársku prácu možno vypracovať tak z medzinárodného práva verejného ako aj z európskeho práva. Zoznam tém bakárskych prác z medzinárodného práva verejného ako aj z európskeho práva bude zverejnený v systéme MAIS, prostredníctvom ktorého si môžu nimi preferovanú tému vybrať.

 

 Kritéria hodnotenia bakalárskych prác z predmetu Medzinárodné právo verejné v akademickom roku 2012/2013
 
____________________________________________________ 

Aktuálny zoznam dohodnutých a vypísaných tém (s prihlasovaním cez MAIS) z predmetov Medzinárodné právo verejné a Európske právo (s obhajobou v akademickom roku 2017/2018) je uverejnený v sekcii Oznamy katedry.