Vyučované predmety

PDF
Tlačiť

Vyučované predmety počas letného semestra akademického roka 2016/2017

 

Povinné predmety:

 

Medzinárodné právo verejné II.

kritériá hodnotenia

literatúra a zdroje k prípadom

témy prednášok a zoznam prípadov

 

International Public Law II.

assessment criteria

list of topics

case law 

 

Európske právo II.

kritériá hodnotenia

program výučby

 

European Union Law II.

criteria of assessment

program of the course

 

 

Povinne voliteľné a výberové predmety:

 

Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv

kritériá hodnotenia

literatúra a webstránky k prípadom

tematický plán seminárov

 

Medzinárodné vzťahy

kritériá hodnotenia

zoznam literatúry

tematický plán seminárov

 

Teória a prax OSN

sylabus predmetu

 

Informačné listy k jednotlivým predmetom sú k dispozícii na verejnom portáli systému MAIS:  

https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais