Akcie katedry

PDF
Tlačiť
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v snahe oboznámiť tak poslucháčov ako i laickú a odbornú verejnosť s aktuálnymi otázkami medzinárodného práva, európskeho práva, medzinárodných vzťahov a diplomacie pravidelne organizuje podujatia vo forme panelových diskusií, odborných seminárov, vedeckých seminárov a konferencií, na ktorých vystupujú nielen predstavitelia akademickej obce, ale aj zástupcovia ústrednej štátnej správy a medzinárodných organizácií.  
 
 
International Asylum Law Moot Court Competition 2016
 
programme
 
poster