Úspechy a podujatia

PDF
Tlačiť
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva v snahe poskytnúť poslucháčom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave nielen teoretické poznatky tak z oblasti medzinárodného práva ako aj európskeho práva organizuje rôzne podujatia s odborníkmi z praxe. Po kliknutí na "Akcie katedry" je možné získať bližšie informácie o jednotlivých podujatiach usporiadaných podľa akademických rokov.