Otázky na skúšky

Tlačiť
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva v zásade neposkytuje zoznam otázok na skušku z jednotlivých predmetov, ktoré sú zabezpečované jej členmi. Zverejnenie otázok je možné len na základe rozhodnutia pedagóga. Rozsah skúšky pokrýva tak všetky odprednášané témy ako aj tie témy z jednotlivých predmetov, ktoré neboli odprednášané, ale boli určené príslušným členom katedry na samoštúdium. 
__________________________________________________
 
 
 
Otázky na skúšku z predmetu "Medzinárodné právo súkromné" pre ak. rok 2016/2017
 
 
 
 
Právo medzinárodného obchodu