Profil katedry

PDF
Tlačiť
Katedra medzinárodného práva a európskeho práva je vedecko-pedagogickým pracoviskom, ktorého hlavným cieľom je profilácia študentov všetkých foriem a stupňov štúdia na multispektrálnu oblasť medzinárodného a európskeho práva. Katedra zastrešuje ponukou povinných a povinne voliteľných predmetov široký diapazón tém súvisiacich nielen so základnou štruktúrou osnovy výuky medzinárodného práva verejného, medzinárodného práva súkromného a európskeho práva, ale súviacich aj s problémami vyplývajúcimi z  aktuálneho  vývoja medzinárodného a európskeho práva.