Oznamy katedry

PDF
Tlačiť

Požiadavky pre zápis tém záverečných prác v akademickom roku 2016/2017 (s obhajobou v akademickom roku 2017/2018) alt

Aktuálny zoznam dohodnutých tém záverečných prác a vypísaných tém (s prihlasovaním cez MAIS) s obhajobou v akademickom roku 2017/2018 alt

 

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva oznamuje, že obhajoby diplomových prác sa v akademickom roku 2016/2017 uskutočnia dňa 29. marca (streda) od 13:00 v miestnosti Collegium novum (2.poschodie).

Zoznam študentov na obhajoby diplomových prác v akademickom roku 2016/2017

 

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva oznamuje, že štátne záverečné skúšky (medzinárodné právo verejné, európske práva, medzinárodné právo súkromné) sa uskutočnia 10. mája 2017 od 9:00 v miestnosti Collegium Novum.

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva oznamuje, ze obhajoby bakalárskych prác sa v akademickom roku 2016/2017 uskutočnia nasledovne:

európske právo:                     9.mája 2017 od 14:00 v miestnosti č. 306 (priestory katedry)

medzinárodné právo verejné: 10.mája 2017 od 12:00 v miestnosti Collegium Novum (2.poschodie)

Zoznam školiteľov a oponentov bakalárskych prác v akademickom roku 2016/2017

 

Opravný termín štátnej záverečnej skúšky (medzinárodné právo verejné, európske právo a medzinárodné právo súkromné) sa uskutoční 26.5.2017 o 9:30 v priestoroch Katedry medzinárodného práva a európskeho práva.

Opravný termín obhajob bakalárskych prác (medzinárodné právo verejné a európske právo) sa uskutoční 29.6. 2017 od 8:15.