Otázky na štátne skúšky

PDF
Tlačiť
 
V zmysle Študijného poriadku Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave prijatom Akademickým senátom Trnavskej univerzity v Trnave dňa 16. apríla 2009 a účinným od 1. septembra 2009 sa magisterský študijný program (viď čl.2 ods.6). ukončuje štátnou skúškou. Študent má možnosť zvoliť si ako voliteľný predmet štátnej skúšky aj medzinárodné právo. Štátna skúška z predmetu medzinárodné právo pozostáva z troch oblasti práva a to  z medzinárodného práva verejnéhoeurópskeho práva a medzinárodného práva súkromného.*
 
 

*Po kliknutí na príslušný predmet si môžete pozrieť zoznam otázok z daného predmetu.