Home Katedry Katedra dejín práva Vyučované predmety

Vyučované predmety

PDF
Tlačiť

Povinné predmety:

Dejiny práva na území Slovenska I

informačný list predmetu

Dejiny práva na území Slovenska II

informačný list predmetu

Metodológia vedeckej práce

informačný list predmetu

Zoznam tém prednášok - denná forma štúdia alt
 

Povinne voliteľné predmety:

Svetové dejiny práva I

informačný list predmetu

Svetové dejiny práva II

informačný list predmetu

Vecné a záväzkové právo na území Slovenska v stredoveku a novoveku

informačný list predmetu

Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze

informačný list predmetu

Metodologické praktikum z dejín štátu a práva

informačný list predmetu

Dejiny formovania moderného dedičského práva

informačný list predmetu

Vývoj kodifikácií práva v 19. a 20. storočí

informačný list predmetu

 

Výberové predmety:  

Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky

informačný list predmetu

Filozofia dejín

informačný list predmetu