Oznamy katedry

PDF
Tlačiť

Oznam 30. 3. 2107

Obhajoby bakalárskych prác sa na Katedre dejín práva uskutočnia dňa 10. mája 2017. Obhajoby sa začnú o 8:30 h. 

Prosíme VŠETKÝCH študentov, ktorí budú obhajovať bakalársku prácu, aby sa 10. 5. 17 dostavili na 8:30 h. k miestnosti č. 7.

 Zoznam študentov, ktorí budú obhajovať bakalársku prácu 10. 5. 17, a ich bakalárskych prác, školiteľov a oponentov je k dispozícii  TU alt

 

Oznam 25. 2. 2017

Výučba na seminároch z predmetu Dejiny práva na území Slovenska II prebieha v letnom semestri AR 2016/17 podľa harmonogramu, ktorý je k dispozícii TU alt

   

Oznam 7. 1. 2016

Zoznam tém bakalárskych prác, ktorých písanie v akad. roku 2016/17 si dohodli študenti s členmi katedry, sa nachádza TU alt