Home Katedry Katedra dejín práva Konzultačné hodiny

Konzultačné hodiny

PDF
Tlačiť

Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.

m. č. 208

utorok - každý párny týždeň 14:00 - 16:00 hod.

 

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.

m. č. 7 (suterén)

piatok  9:30 - 11:00 hod.

 

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

m. č. 7 (suterén)

štvrtok 12:30 - 14:00 hod.

 

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD.

m. č. 209 

štvrtok 9:45 - 11:00 hod.

Konzultácie sú možné aj inokedy, a to na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.

 

JUDr. Mgr. Štefan Siskovič, PhD. 

m. č. 209

utorok 11:10 - 12:30 hod.

 

JUDr. Ingrid Lanczová 

m. č. 8 (suterén)

štvrtok 13:20 - 15:00 hod.

 

Mgr. Monika Martišková

m. č. 8 (suterén)

štvrtok 13:20 - 15:00 hod.

Konzultácie sú možné aj inokedy, a to na základe predchádzajúcej dohody e-mailom.