Home Katedry Katedra dejín práva Elektronické publikácie

Elektronické publikácie

PDF
Tlačiť

Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa pri vydávaní elektronických publikácií v jej gescii spravuje Etickým kódexom elektronických publikácií Katedry dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Uvedený Kódex je k dispozícii TU alt.

 

Katedra dejín práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vydáva od roku 2016 raz ročne recenzovaný vedecký zborník Právno-historické trendy a výhľady. Dosiaľ vydané zväzky uvedeného zborníka sú v elektronickej forme dostupné nižšie.

 
Právno-historické trendy a výhľady I alt