Home

Štipendiá, letné školy

PDF
Tlačiť

 

Letní škola statistických metod

Nabídka pro doktorandy a vědecké pracovníky v rámci Vaší školy. Jde o nabídku účasti na 11. ročníku Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku, která se uskuteční tradičně na konci srpna.
Pozvánka a další informace jsou ke stažení zde:

 

QUAERE 2017

VII. ročník mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů QUAERE 2017, která se koná ve dnech 30.5-2.6.2017.

Pozvánka

Pozvánku, program a online registrace najdete na:  http://www.quaere.econference.cz/

 

IPR Summer School 2017 - Helsinki, Finland

Information:   https://www.iprinfo.com/markkinointikirje/Tapahtumat_2017/fi_FI/ipr_sschool_2017/

 

Letná škola v Číne

Information

 

2017 Danube:Future Interdisciplinary School - Krems

Cultural and social implications of global change on the
Danube River Basin
 
Krems, Austria July 14th – 21st, 2017
 

 

International University Contest - Konica Minolta

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti pre univerzitu a študentov participovať na medzinárodnej súťaži "Konica Minolta International University Contest (IUC)".

Bližšie informácie možno nájsť v prílohách:

IUC - Brochure_NewEdition_2017_2018

Konica Minolta IUC - Terms and Conditions

 

Letná vyšehradská škola

letna vyehradsk kola

 

Národný štipendijný program

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2017/2018.
Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2017 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2017/2018. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
Od roku 2017 sú platné nové podmienky Národného štipendijného programu, ktoré sa týkajú tak uchádzačov o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku, ako aj uchádzačov zo zahraničia.
Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) a postdoktorandov pôsobiacich na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách s trvalým pobytom na Slovensku na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt počas doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt pre postdoktorandov na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnej organizácii. Základné informácie o programe nájdete v priloženom letáku. Podrobné informácie o programe môžu uchádzači získať na oficiálnej webovej stránke programu www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.
Študenti, doktorandi a postdoktorandi sa môžu spolu so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.
Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.
V prípade otázok, týkajúcich sa Národného štipendijného programu, sa môžete obrátiť priamo aj na administrátorov tohto programu – Silvia Kotuličová ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ), uchádzači o štipendium s trvalým pobytom na Slovensku; Lukáš Marcin ( Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ), uchádzači o štipendium zo zahraničia.
Národný štipendijný program (NŠP) je štipendijným programom, ktorého vznik schválila vláda Slovenskej republiky uznesením č. 557 z 13. júla 2005. O pokračovaní NŠP rozhodla vláda SR uznesením č. 317 z 29. apríla 2009. Štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. SAIA, n. o., administratívne zabezpečuje Národný štipendijný program na základe zmluvy uzavretej medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAIA, n. o. Štipendisti NŠP sú štipendistami vlády Slovenskej republiky.
Ďalšia uzávierka, ktorá sa uskutoční  31. októbra 2017, bude zameraná na pobyty počas letného semestra akademického roka 2017/2018.

leták NSP_SK

leták NSP_EN

 

Transitive Justice

Dear Sir or Madam,
on July 7-8, 2017 the Copernicus Graduate School (www.cgs.umk.pl) organizes its 6th Interdisciplinary Conference. The topic of the conference is:

Transitive Justice. Creating Norms and System Change

The conference takes place at Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland) and is co-organized by German Historical Institute Warsaw, University of Rostock (Germany) and Palacký University in Olomouc (Czech Republic).
We would like to invite you to the conference. Please find the further information in the attached file , containing the concept and content of this international event,

as well as the application form .

 

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium v USA

fulbright 2017

 

Russian Language Summer School in Omsk

Vážení študenti,
dovoľujeme si Vás informovať o ponuke Dostojevsky Omsk State University uchádzať sa o letné kurzy ruského jazyka a ruskej tradičnej kultúry.
B
ližšie informácie možno nájsť v priložených súboroch:

Russian Language Summer School July 2017

Russian Language Summer School August 2017

 

Summer School in Bonn

Summer School on Development Policy in Bonn - flyer

bonn